O nás

Naše skúsenosti, prax a hodnoty

Vitajte v chovateľskej stanici Čalovské Lúky !

Volám sa Slávka a môj otec je Tibor .

Naša rodina  sa chovu bernského salašníckeho psa venuje od roku 1993. Chovateľská stanica Čalovské lúky je FCI registrovaná od 1996 a jej oficialne sídlo je vo Veľkom Mederi - malom kúpeľnom mestečku na juhu Slovenska. Členmi Slovenského klubu švajčiarskych salašníckych psov sme od roku 1995. 

Od roku 2014 je otec predsedom klubu švajčiarskych salašníckych psov a ja som pôsobila  niekoľko rokov  ako regionálna poradkyňa chovu . Aktívne sa podielame  na organizovaní klubových výstav a bonitácií . Zúčastňujeme sa vzdelávacích seminárov týkajúcich sa zdravia švajčiarskych salašníckych psov . Organizujeme spolu s členmi  výboru  klubu  vzdelávacie akcie pre členov klubu . 

Zakladateľkou nášho chovu a zároveň prvým bernským salašníckym psom v našej rodine bola AJDA Výtoky. Práve ona nás priviedla do sveta psov , výstav , chovu. Predčasným odchodomm Ajdy vo veku 7 rokov sme boli veľmi zaskočení ,ale bernský salašnícky pes nás očaril natoľko, že zanedlho k nám zavítalo nové šteniatko DONNA spod Hrádze. Donna bola výstavne veľmi úspešná sučka ,  dosiahla tituly Slovenský šampion krásy, Slovenský grand šampion , Interšampion. V tomto období sa ešte viac prehĺbil náš vzťah ku kynológii a chovu psov. 

Môj osobný život ovplyvnili psy a zvieratá natoľko, že som vyštudovala Univerzitu veterinárneho lekárstva a zvieratám , teda ich liečeniu sa venujem aj profesionálne .

Našim cieľom  je odchov dlhovekých ,zdravých a povahove vyrovnaných bernských salašníckych psov .Svojich psov pravidelne testujeme a k sučkám  vyberáme exteriérovo vyrovnaných a zdravých krycích psov.

Okrem chovateľského cieľa je našim cieľom aj prezentácia  švajčiarskych salašníckych psov pre širokú verejnosť na Slovensku, zviditeľnenie  slovenského klubu a aktívnej práce jej členov aj zahraničí .